SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

Podziękowania za okazana pomoc w pozyskaniu środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji

W imieniu pracowników i pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w pozyskaniu środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji

... więcej...

Ruszył ogólnopolski program "Wymiana ambulansów" Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”

... więcej ...

UWAGA!!! Zmiana numerów telefonów Pogotowia Ratunkowego.

W związku ze zmianami organizacji systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne  w województwie mazowieckim od 1 lipca 2012r ...

... więcej...

Umowa na Pogotowie Ratunkowe podpisana

W dniu 24 czerwca 2011r.  SPZZOZ w Szydłowcu podpisał umowę z Mazowieckim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego ...

... więcej...

Realizacja projektu pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez SPZZOZ w Szydłowcu”

Dwa lata temu w lipcu 2009r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej”,  współfinansowany ze środków Mechanizmu ...

... więcej...

Uroczystość przekazania nowej karetki typu „S” (specjalistyczna).

W dniu 14 maja 2010r. w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego odbyła się uroczystość przekazania nowej karetki typu „S” (specjalistyczna). Na zaproszenie Dyrektora SP ZZOZ w Szydłowcu Pana Andrzeja Piotrowskiego ...

... więcej...

Zmiany w funkcjonowaniu SPZZOZ w Szydłowcu

W związku z licznymi telefonami i zapytaniami o przyszłość i kształt Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu czuję się zobowiązany poinformować opinię publiczna o aktualnej i najbliższej ...

... więcej...

Nowe karetki dla SPZZOZ w Szydłowcu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego ...

... więcej...

Kolejny sukces SPZZOZ w Szydłowcu

W odpowiedzi na ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia” w ramach Zintegrowanego Programu ...

... więcej...

Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez SPZZOZ w Szydłowcu.

Konsekwencją członkowstwa Polski w Unii Europejskiej było m.in. przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003r. ustanowiona została pomoc finansowa ...

... więcej...

Szydłowiecki ZOZ przystosowuje swoje obiekty na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W bieżącym miesiącu zakończony został remont łazienek na II piętrze Przychodni Specjalistycznej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej 23. Wykonane prace, oprócz efektów estetycznych, miały na celu przystosowanie łazienek dla osób ...

... więcej...

Szansa na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych w szydłowieckim zoz-ie.

W lutym br. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu gościli Christian Auer i Aleksandra Gawlikowska, przedstawiciele Swiss Centre of International Heath, Swiss Tropical Institute ...

... więcej...

Nowe narzędzie diagnostyczne - tympanometr przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Pragniemy przekazać wielkie podziękowania dla fundacji Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy, która dnia 19 listopada 2008 r. przekazała naszej poradni otolaryngologicznej nowe narzędzie diagnostyczne - tympanometr. Urządzenie to ...                                                            

... więcej...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego